Espectáculo de magia para evento empresarial Avilés.